ثبت تغیرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسات چگونه است؟

آیا می توان آدرس یا اساسنامه ی شرکت را تغییر داد؟ ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسات شرکت چگونه است؟ چنانچه شرکتی در زمان فعالیت خود نیاز به تغییراتی پیدا نماید، می تواند در هر زمانی برای این کار اقدام نماید. البته این تصمیمات و تغییرات بایستی طبق قانون تجارت ثبت گردد. به همین علت، ثبت این تغییرات نیازمند تدوین و همچنین تنظیم صورت جلسه است.

پیش از تاسیس سامانه ی الکترونیکی، امور مرتبط با این تغییرات نیازمند صرف وقت زیاد بود، ولی امروزه متقاضیان نیازی به مراجعه ی حضوری نداشته و می توانند با مراجعه به سایت مرتبط با سازمان ثبت اسناد کشور ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسات شرکت بپردازند. ما در مقاله ی زیر به بررسی انواع صورتجلسات تغییرات می‌پردازیم.

ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسات شامل چه مواردی است؟

هنگامی که متقضیان شرکتشان را به ثبت می رسانند، می توانند تغییراتی را در آن اعمال نمایند. این ثبت تغییرات می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییر دادن نام شرکت
 • تغییر دادن موضوع فعالیت شرکت
 • کاهش یا افزایش سرمایه
 • تغییر دادن اعضاء هیئت مدیره
 • انحلال شرکت و کاهش اعتبار آن
 • تغییر قالب شرکت
 • تغییر در زمان فعالیت شرکت
 • تغییر حق امضاء

چگونه آدرس شرکت را تغییر دهیم؟

برای تغییر دادن آدرس شرکت بایستی اقدامات زیر را انجام دهیم:

 • تنظیم نمودن صورت جلسه و امضاء نمودن همه ی اوراق توسط شرکا
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها برای اعلام کردن درخواست تغییر آدرس
 • درج اطلاعات و بارگذاری مدارک مربوطه در سامانه ی ثبت شرکت ها
 • ارسال نمودن مدارک مربوطه به اداره ی ثبت شرکت ها، از طریق پست
 • به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه نموده و برای اخذ آگهی تغییرات، هزینه های قانونی مقرر را پرداخت نمایید.
 • پرداخت هزینه ی روزنامه ی رسمی
 • صدور آگهی

انحلال شرکت سهامی چگونه است؟

کلیه ی شرکت های سهامی می توانند به دلایل زیر منحل گردند:

 • در صورت انقضاء مدت شرکت
 • در اثر زیان های وارد شده به شرکت، طوری که حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین برود.
 • موضوع شرکت از بین رفته باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 • چنانچه مدت شرکت انقضاء یافته باشد.
 • چنانچه شرکت ورشکست شده باشد.
 • چنانچه سرمایه ی شرکت کمتر از حد قانونی خود شده باشد.
 • چنانچه مجمع فوق العاده تصمیم گرفته باشد که شرکت را منحل نماید.

تغییر در قالب شرکت

تغییر در قالب شرکت یعنی این که مثلا شرکت را قبلا در قالب مسئولیت های محدود ثبت نموده اید ولی بعد از مدتی به علت محدودیت های این قالب، می خواهید که آن را به سهامی خاص یا هر چیز دیگر تغییر دهید ، در این صورت باید مجمع تشکیل شود و ثبت تغییرات شرکت را تمام اعضا به امضا رسانده و برای نهایی کردن به اداره ثب شرکتها ارائه داد.

تغییر در زمان فعالیت شرکت

یعنی هنگامی که اعتبار مجوز شرکت رو به اتمام است و شما بایستی به تمدید آن بپردازید. یا این که قصد دارید شرکت خود را منحل نمایید و زمان اعتبار شرکت را کاهش دهید.

برای ثبت تغییرات شرکت به چه مدارکی نیاز است؟

 • ارائه ی اسناد شرکت
 • کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره
 • ارائه ی صورت جلسه ی تغییرات شرکتی و تنظیم نمودن صورت جلسات
 • ارائه ی مدارک شناسایی معتبر برای کلیه ی سهامداران و شرکا
 • حضور همه ی شرکا برای انحلال شرکت
 • کپی روزنامه ی رسمی با تغییرات صورت گرفته در آن
 • پرداخت کردن هزینه ی روزنامه ی رسمی

ثبت تغییرات شرکت در صلاحیت چه مجمعی است؟

بعضی تغییرات شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده و برخی دیگر از آن ها در مجمع عمومی عادی انجام می گیرد. کلا تمامی تغییرات اسناسنامه در مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود.

برای ثبت نمودن کلیه ی تغییرات شرکت به تنظیم صورت جلسه نیاز است که می بایست به امضاء اعضا رسیده باشد. شرکت های مجوز دار برای تغییرات شرکت خویش باید از نهادهای گروهی مجوز بگیرند و صورت جلسه ی تغییرات تایید شده ی مجوز را نیز به همراه مجوز و اصل مدرک به اداره ی ثبت شرکت ها تحویل دهند.

اگر شرکتی بخواهد به صورت همزمان چند تغییر را در شرکت ایجاد نماید، مثل تغییر در سهام شرکت، تغییر حق امضاء شرکت، تغییر در قالب شرکت، بایستی برای هر کدام صورت جلسه ای به صورت جداگانه تنظیم نموده و برای هر یک به صورت مجزا پذیرش بگیرد.

چنانچه صورت جلسه ای پذیرش اینترنتی نداشته باشد، رد می گردد. متن صورت جلسه ای که در سامانه به ثبت رسیده باید با متن صورت جلسه ای که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، مطابقت داشته باشد.

قوانینی که باید برای ثبت شرکت لوازم و تجهیزات پزشکی رعایت شود.

چگونه در سامانه ثبت تغییرات شرکت را انجام دهیم؟

برای ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسات شرکت بایستی اقدامات زیر را انجام دهید:

 • ورود به سامانه ثبت تغییرات شرکت ها
 • انتخاب استان مربوطه و واحد ثبتی
 • پر کردن اطلاعات شرکت
 • وارد نمودن شناسه ملی شرکت
 • وارد کردن شماره ی ثبت، البته در مواقعی که شناسه ی ملی وجود نداشته باشد.
 • انتخاب قالب شرکت
 • تعیین نمودن نوع صورت جلسه، یعنی این که تغییرات شرکت در صلاحیت کدام مجمع است. مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی.
 • تعیین تعداد اعضاء حاضر در جلسه
 • وارد کردن مشخصات کامل از قبیل شماره ی ملی، نام و نام خانوادگی و ..
 • سمت متقاضی بایستی مشخص گردد.
 • تاریخ برگزاری، ساعت شروع و ختم جلسه باید مشخص گردد.
 • در بخش پذیرش موقت بایستی شماره ی دسترسی ۱۹ رقمی درج گردد.
 • مشخص کردن نام و فامیل و سمت هر یک از اعضاء امضاء کننده دفتر.
 • در قسمت نوع تصمیم، تصمیماتی را که قرار است انجام بگیرد، ثبت می گردد.
 • نام درخواستی برای شرکت را وارد نماید. وی می تواند تا ۵ نام پیشنهاد دهد.
 • اعضائ حاضر در جلسه و سمت آن ها باید مشخص گردد. این موارد می تواند نام شخص، نوع شخص، تابعیت و مشخصات شناسایی باشد.
 • چنانچه فرد متقاضی ایرانی است بایستی شماره ی ملی وی وارد گردد و در صورتی که غیر ایرانی است بایستی شماره ی گذرنامه ی وی وارد شود.
 • سمت فرد متقاضی بایستی وارد گردد.
 • ارتباط اشخاص از قبیل وکیل یا نماینده بودن بایستی مشخص گردد.
 • طبق تصمیمات انتخاب شده و نوع صورت جلسه بایستی مدارک مورد نیاز تایید گردد.
 • متن صورت جلسه بایستی تایپ گردد.
 • تاییدیه ی پذیرش به منظور ارسال صورت جلسه به ثبت شرکت ها.

عدم انعکاس تغییرات یا هرگونه پنهان سازی اطلاعات که باعث ضرر و زیان یا اغفال دیگران گردد، موجبات پاسخگویی شخص را فراهم می نماید. عدم ثبت مراتب، باعث نفی مسئولیت و جبران خسارت وارده و قصور شخص خطاکار نخواهد بود.

علاوه بر این، در صورت عدم انتشار  مواد (موادی که نظامنامه بر گردن مدیران گذاشته)، اشخاص ثالث می توانند کلیه ی ثبت تغییرات شرکت را نادیده بگیرند. زیرا تغییراتی که به اطلاع نرسیده باشند، قابلیت استناد ندارند.

طبق بخشنامه، کلیه ی تغییرات در نهادهای پولی از قبیل موسسات اعتباری، بانک ها، صندوق قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری، شرکت های لیزینگ و صرافی ها نیاز به اخذ مجوزی از بانک مرکزی هستند.

همچنین در مرحله تاسیس، ارائه نمودن گواهی عدم سوء پیشینه برای مدیران از قبیل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و کلیه ی بازرسان شرکت های تجاری ضروری می باشد. همچنین در زمان ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت، اظهار و تایید این گواهی در صورت جلسه ی مجمع عادی به صورت فوق العاده یا سالیانه کفایت می نماید.

طبق بخشنامه، کلیه ی موسساتی که بدون گرفتن مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کرده اند، برای ثبت تغییرات شرکت به مجوز نیاز ندارند. اما کلیه ی موسساتی که برای تاسیس از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند، همچنان با گرفتن مجوز از بانک مرکزی می توانند اعمال تغییرات نمایند.

توضیحات کامل درباره انواع شرکت ها و راهنمایی کامل نحوه ثبت شرکت

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا