مدارک لازم جهت اخذ گرید ۱ و اخذ گرید ۲ شامل موارد :

 1. شناسنامه کاربری و گذر واژه سامانه ساجات
 2. کپی رتبه های قبلی شرکت
 3. کپی کلیه روزنامه های رسمی شرکت از تاسیس تاکنون در برگه A4 بطور واضح و مشخص
 4. کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که ۱۰۰% سهام سهامداران در آن مشخص باشد.
 5. کپی پشت و رو اظهارنامه ثبتی ( سهامی خاص) و کپی پشت و رو تقاضانامه و شرکتنامه ( با مسئولیت محدود )
 6. کپی تمام صفحات اساسنامه
 7. عکس و نمونه امضا . کپی شناسنامه / کپی پشت و رو کارت ملی / کپی پشت و روی کارت پایان خدمت ( متولدین ۱۳۳۹ به بعد ) / کپی مدارک تحصیلی / پرینت بیمه از سایت سازمان تامین اجتماعی جهت اعضای هیئت مدیره و سهامداران
  تبصره ۱: سهامدارانی که عضو هیئت مدیره نیستند نیازی به مدرک تحصیلی و پرینت بیمه ندارند.
  تبصره ۲: بیمه پرسنل امتیاز آور باید بعد از اخذ مدرک تحصیلی بوده و در ۴ سال اخیر مدت ۳۶ ماه سابقه بیمه از شرکت پیمانکاری داشته باشند و بیمه ماه آخر از شرکت متقاضی رد شده باشد.
 8. جهت قراردادهای ۱۵ سال اخیر: کپی ابلاغ قرارداد / کپی تمام صفحات اصلی قرارداد / کپی مفاصا حساب بیمه برای قراردادهای به اتمام رسیده و یا تاییدیه ریالی صورت وضعیت و تعدیل از کارفرمی اصلی ( روی سربرگ کارفرا با مهر و امضا مدیرعامل یا ذیحساب یا شخص امضا کننده قرارداد) جهت قراردادهای در دست اجرا
 9. کپی تمامی صفحات اظهارنامه مالیاتی / کپی تمام صفحات گزارش حسابرسی مربوط به آخرین سال مالی

مدارک لازم جهت اخذ گرید ۳ و اخذ گرید ۴

 1. شناسنامه کاربری و گذرواژه سامانه ساجات
 2. کپی رتبه های قبلی
 3. کپی کلیه روزنامه های رسمی شرکت از تاسیس تاکنون در برگه A4 بطور واضح و مشخص
 4. کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که ۱۰۰% سهام سهامداران در آن مشخص باشد.
 5. کپی پشت و رو اظهارنامه ثبتی (سهامی خاص) و کپی پشت و رو تقاضانامه و شرکتنامه ( با مسئولیت محدود )
 6. کپی تمام صفحات اساسنامه
 7. عکس و نمونه امضا . کپی شناسنامه / کپی پشت و رو کارت ملی / کپی پشت و روی کارت پایان خدمت ( متولدین ۱۳۳۹ به بعد ) / کپی مدارک تحصیلی / پرینت بیمه از سایت سازمان تامین اجتماعی جهت اعضای هیئت مدیره و سهامداران
  تبصره ۱: سهامدارانی که عضو هیئت مدیره نیستند نیازی به مدرک تحصیلی و پرینت بیمه ندارند.
  تبصره ۲: بیمه پرسنل امتیاز آور باید بعد از اخذ مدرک تحصیلی بوده و در ۴ سال اخیر مدت ۳۶ ماه سابقه بیمه از شرکت پیمانکاری داشته باشند و بیمه ماه آخر از شرکت متقاضی رد شده باشد.
  تبصره ۳: برای افراد بازنشسته میبایست علاوه برپرینت بیمه حکم بازنشستگی ارائه گردد.
 8. جهت قراردادهای ۱۵ سال اخیر: کپی ابلاغ قرارداد / کپی تمام صفحات اصلی قرارداد / کپی مفاصا حساب بیمه برای قراردادهای به اتمام رسیده و یا تاییدیه ریالی صورت وضعیت و تعدیل از کارفرمی اصلی ( روی سربرگ کارفرا با مهر و امضا مدیرعامل یا ذیحساب یا شخص امضا کننده قرارداد) جهت قراردادهای در دست اجرا
 9. کپی تمامی صفحات اظهارنامه مالیاتی / کپی تمام صفحات گزارش حسابرسی مربوط به آخرین سال مالیدر مقاله بالا توضیحاتی در مورد

شرایط مدارک اخذ گرید رتبه۵

 1. شناسنامه کاربری و گذرواژه سامانه ساجات بابت اخذ گرید۵
 2. کپی کلیه روزنامه های رسمی شرکت از تاسیس تاکنون در برگه A4 بطور واضح و مشخص
 3. کپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که ۱۰۰% سهام سهامداران در آن مشخص باشد.
 4. کپی پشت و رو اظهارنامه ثبتی ( سهامی خاص) و کپی پشت و رو تقاضانامه و شرکتنامه ( با مسئولیت محدود )
 5. کپی تمام صفحات اساسنامه
 6. عکس و نمونه امضا . کپی شناسنامه / کپی پشت و رو کارت ملی / کپی پشت و روی کارت پایان خدمت ( متولدین ۱۳۳۹ به بعد ) / کپی مدارک تحصیلی / پرینت بیمه از سایت سازمان تامین اجتماعی جهت اعضای هیئت مدیره و سهامداران
  تبصره ۱: سهامدارانی که عضو هیئت مدیره نیستند نیازی به مدرک تحصیلی و پرینت بیمه ندارند.
  تبصره ۲: برای افراد بازنشسته میبایست علاوه برپرینت بیمه حکم بازنشستگی نیز ارائه گردد.
  تبصره ۳: درصورتی که شرکت قبلا رتبه داشته باید کپی رتبه های قبلی و حداقل یک نمونه قرارداد اجرایی به همراه مفاصا حساب بیمه با صورت وضعیت ارائه گردد.
  تبصره ۴: افراد امتیازآور بایددر ۴ سال اخیر حداقل ۳۶ ماه بیمه بعد از اخذ مدرک تحصیلی از شرکتهای پیمانکاری رتبه دار داشته باشند و گواهی کار ازشرکتهایی که ایشان را بیمه کرده اند در رشته مورد درخواست.در مقاله بالا توضیحاتی درباره شرایط مدارک اخذ گرید رتبه۵ گرید۴ گرید۳ گرید۲ گرید۱ داده شد در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ثبت عصر جدید تماس حاصل فرمایید و یا شماره خود را بگذارید تا کارشناسان ما با شما ارتباط برقرار کنند.