اخذ ایزو

 ایزو برای اخذ ایزو ابتدا به معرفی آن میپردازیم ایزو یک سازمان غیردولتی بین المللی که متشکل از موسسه های استاندارد ۱۳۰ کشور دنیا می باشد که با دقت بر بسته بندی کالاهای خریداری شده ممکن است علامت آرم استاندارد یا ایزو را بر روی آن مشاهده کنید که به این ترتیب بیانگر نظام مدیریت زیست محیطی ایمنی و بهداشت بر روی کالا و یا خدمات می باشد. مراحل اخذ گواهینامه ایزو برای دریافت و اخذ ایزو باید مراحل زیر طی شود: ارسال درخواست جهت انجام ممیزی و صدور