اخذ کارت بازرگانی در تهران چگونه است؟

اخذ کارت بازرگانی در تهران نیز بر اساس مدارک و شرایط اصلی بیان شده از طرف مراجع مذکور و مراجعه به آن ها نیز امکان پذیر می باشد که این فعالیت را شرکت های ثبتی هم می توانند عهده دار شوند. شاید از جمله افرادی باشید که علاقه ی شدیدی به تجارت داشته باشید اما نمی دانید که برای وارد شدن به عرصه ی صادرات و واردات چه چیزهایی نیاز دارید. در واقع برای ورود به هر کاری یک سری مدارم نیاز است تا مجوزهایی برای شروع به کار