ثبت شرکت در جردن تهران

ثبت شرکت در جردن تهران تا قبل از روی کار آمدن موسسات مربوطه، توسط شخص متقاضی انجام می شد. امروزه انجام امور ثبتی در تمامی نقاط ایران، آسان شده است. راه اندازی شرکت و آغاز فعالیت آن در بازار تجاری و اقتصادی کشور، نیازمند تاییدیه می باشد. مراحلی که باید طی شود تا این تاییدیه دریافت گردد را می توان در قالب انجام امور ثبتی شرکت معرفی کرد. ثبت شرکت در ایران دو دسته می شود: ثبت شرکت های منطقه آزاد ثبت شرکت های منطقه غیر آزاد تهران و شهرهایی