ثبت شرکت در اندیشه

ثبت شركت چيست؟ ثبت شركت را مي‌توانيم يك نوع قرارداد بدانیم كه بين افراد حقيقی و حقوقی بسته مي‌شود تا بتوانند در يك چارچوب مشخصی از قوانين عمل كنند. در ضمن ثبت شركت‌ها بايد برابر قوانین ثبت‌اسناد باشد، البته این نکته را در نظر داشته باشید که ثبت شركت‌نامه‌ها اجباری است. بنابراين با توجه به اين موارد هر زمان كه يكی از شركت‌های تجاری مراحل ثبت را انجام ندهند و به ثبت نرسانند آن شركت نه‌تنها به رسميت شناخته نمي‌شود، بلكه غيرقانونی بوده و مراجع مي‌توانند آن شركت را