پیش ثبت نام کد اقتصادی چگونه انجام میشود؟

کد اقتصادی شرکت کدی می باشد که با استفاده از آن، احراز هویت شرکت ها و موسسات ثابت می گردد. خدمات دریافت این کد در تهران هم می تواند توسط شرکت های ثبتی انجام گیرد و هم قابلیت دریافت توسط خود اشخاص را دارد. شاید تا کنون با این مسئله روبرو شده باشید که جایی مشاهده کنید و یا در اداره ای اعلام نمایند که ارائه ی کد اقتصادی الزامی می باشد، این کد در میان اشخاص حقوقی بسیار کاربرد می باشد و اشخاص حقیقی نیازی به آن ندارند.